એક બિલાડી આંગળીવાળી અને ચાટવામાં આવે ત્યાં સુધી તે લપસી ન જાય

ટિપ્પણીઓ

દિવાલની ટિપ્પણીઓ પોસ્ટ કરવા માટે તમારે લ inગ ઇન થવું આવશ્યક છે. કૃપા કરી પ્રવેશ કરો અથવા સાઇનઅપ (મફત).