જ્યારે તે નદીમાં હોય ત્યારે ચરબીવાળી ગર્દભ તેના ગધેડાને પાણીથી પમ્પ કરે છે

ટિપ્પણીઓ

દિવાલની ટિપ્પણીઓ પોસ્ટ કરવા માટે તમારે લ inગ ઇન થવું આવશ્યક છે. કૃપા કરી પ્રવેશ કરો અથવા સાઇનઅપ (મફત).